Poradnia Kardiologiczna - Komed

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Poradnia Kardiologiczna

Oferta

W Poradni Kardiologicznej wykonywane są następujące badania:

 

EKG

Badanie elektrokardiograficzne jest podstawowym badaniem kardiologicznym wykonywanym u każdego chorego leczonego w poradni kardiologicznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma podstawową wartość diagnostyczną. Badanie ekg spoczynkowe umożliwia lokalizacje obszarów niedokrwienia bądź zawału mięśnia sercowego, pozwala wykryć arytmię oraz zdiagnozować wiele innych chorób serca.

ECHO

P
rzezklatkowe echokardiograficzne badanie (TTE) serca umożliwia wizualizacje struktur serca i ich ocenę pod katem prawidłowej morfologii i funkcji. Badanie echo serca to podgląd mięśnia sercowego aparatem USG. Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia. Echo serca umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości, grubości ścian, kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

  • budowę i działanie zastawek serca,

  • pomiar wielkości i pracy komór serca,

  • diagnostykę wewnątrz sercowych przepływów krwi metodą Dopplera (kolorową),

  • diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego,

  • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym.

PRÓBA WYSIŁKOWA

Właściwie elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Badanie EKG wysiłkowe dorosłych umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to, zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest ono pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest również wykorzystywane przy rehabilitacji chorych.
Badanie wykon
ywane jest na ergometrze rowerowym bądź bieżnii. Po odtłuszczeniu skóry pacjenta, przyczepia się elektrody do klatki piersiowej, a następnie łączy się je z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramieniu badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia. W trakcie badania na ergometrze rowerowym stopniowo zwiększa się obciążenie przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania. Natomiast przy badaniu na bieżni wykorzystuje się popularny protokół Bruce'a( polegającego na zwiększeniu co 3 minuty szybkości przesuwu bieżni ruchomej i kąta jej nachylenia). Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

HOLTER EKG

24 godzinna (lub wielokrotność dni) analiza rytmu serca. Ciągły zapis EKG pozwala ocenić zaburzenia rytmu i przewodzenia. W przypadku arytmii przewlekłych (np. migotanie przedsionków) pozwala ocenić zastosowane leczenie, jak i wykryć zaburzenia rytmu spowodowane stosowanymi lekami. W aparatach posiadających opcje analizy zmienności rytmu serca można ocenić stan napięcia nerwowego i wykryć jego zaburzenia. W opcji analizującej poszczególne składowe odcinka EKG można ocenić epizody niedokrwienia mięśnia sercowego, czy też wykryć zaburzenia umożliwiające leczenie przed ujawieniem się choroby. U chorych z stymulatorem serca jest podstawowym narzędziem diagnozującym nieprawidłowa pracę stymulatora. Badanie jest wskazane u chorych z „kołataniami serca”, omdleniami, bólami w klatce piersiowej nie mogącymi wykonać próby wysiłkowej, u chorych z objawami przemęczenia.

HOLTER EKG ZDARZENIOWY

Zaburzenia rytmu serca zdarzają się w różnych okresach doby, o różnym nasileniu. Niekiedy ocena rytmu serca poprzez monitorowanie holterowskie wnosi niewiele do diagnostyki, gdyż często zdarza się, ze w dniu rejestracji nie występowały zaburzenia rytmu. Holter EVENT jest urządzeniem monitorującym rytm serca w momencie ich wystąpienia i wyczuwania przez chorego. W przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu chory sam uruchamia aparat, uzyskując zapis przed wystąpieniem zaburzeń i w jego czasie.

HOLTER CIŚNIENIOWY

24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego (ang. ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) umożliwia ocenę wartości ciśnienia tętniczego w różnych codziennych sytuacjach. Ocena krzywej pozwala obliczyć skuteczność zastosowanego leczenia (wskaźnik T/P), określić poranny wzrost ciśnienia i określić „gładkość” krzywej ciśnienia. Parametry te są pomocne przy ocenie stosowanego leczenia. Chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinni mieć wykonywane badanie praktycznie przy każdej zmianie leczenia jak i przy nieskutecznej kontroli nadciśnienia tętniczego (ciśnienie tętnicze < 140/90 mm Hg, u cukrzyków < 135/85 mm Hg mierzone w pozycji siedzącej po 5 minutowym odpoczynku).

KONTROLA STYMULATORÓW

Kontrolowanie urządzenia – pierwsza kontrola stymulatora powinna się odbyć ok. 3 miesiące po wypisie ze szpitala. Polega na połączeniu się ze stymulatorem za pomocą głowicy programatora w sposób opisany powyżej (patrz: Kontrola stymulatora) i wykonaniu pomiarów elektrycznych stymulacji oraz sterowania. Sprawdzany jest również stopień zużycia baterii. Kolejne kontrole urządzenia przeprowadzane są zwykle raz na rok. Po kilku latach, kiedy zbliża się termin wymiany stymulatora z powodu wyczerpywania się baterii, terminy kontroli wyznaczane są nieco częściej (raz na pół roku, raz na trzy miesiące).
Wszystkie dane odczytane ze stymulatora i ewentualne konieczności zmiany programu są odnotowywane w karcie identyfikacji stymulatora tak, aby ułatwić kolejne kontrole.
W trakcie wizyty często wykonywane jest badanie EKG, które również wnosi wiele informacji na temat funkcjonowania stymulatora.
Ważnym elementem jest ocena miejscowa okolicy loży stymulatora i powinna ona mieć miejsce podczas każdej wizyty kontrolnej.
Niezależnie od tego każdy pacjent z wszczepionym stymulatorem powinien sam zwracać baczną uwagę na okolicę loży stymulatora. Jest to obce dla organizmu urządzenie, które mimo wykonania ze specjalnej stali medycznej, może niekiedy powodować objawy podrażnienia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego