Poradnia Okulistyczna - Komed

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Poradnia Okulistyczna

Oferta

Poradnia Okulistyczna oferuje:

 

BADANIE OSTROŚCI WZROKU, AUTOREFRAKTOMETRIĘ

Badanie ostrości wzroku polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Snellena do dali i do bliży. Są one tak skonstruowane, że na białym matowym tle znajdują się czarne, matowe znaki (optotypy) - litery, cyfry, pierścienie, haki, obrazki dla dzieci itp. - stopniowo zmniejszające się ku dołowi. Choroby związane z badaniem ostrości wzroku to nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm.
Nadzwroczność( potocznie znana jako dalekowzroczność) jest to choroba polegająca na wyraźnym widzeniu przedmiotów z daleka, a przedmioty znajdujące się blisko oka stają się niewyraźne( rozmazane). Krótkowzroczność jest chorobą odwrotną do dalekowzroczności. Astygmatyzm to choroba, w której pacjent będzie widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia.

Autorefraktometria jest to komputerowa ocena wady refrakcji. Jest ona podstawą do doboru szkieł korekcyjnych i soczewek kontaktowych. Stosowna również do oceny postępu krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu. Autorefraktometria nie zastępuje tradycyjnej skiaskopii, ale jest bardzo pomocna jako badanie uzupełniające. Zawsze jest sprawdzana tolerancja odczytanej korekcji przez pacjenta.

BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA W BIOMIKROSKOPIE

Badanie w lampie szczelinowej , zwanej też biomikroskopem, jest rutynowym badaniem okulistycznym , które pozwala ocenić przednią część gałki ocznej ( rogówkę, spojówkę, przednią część twardówki, tęczówkę, komorę przednią , soczewkę, przednią część ciała szklistego). Przed rozszerzeniem źrenicy oraz zastosowaniu dodatkowych przyrządów można:

  • wykonać gonioskopię ( ocena kąta przesączania) z zastosowaniem gonioskopu ( czterolusterkowej soczewki gonioskopowej nagałkowej). W celu założenia gonioskopu wymagane jest znieczulenie miejscowe gałki ocznej - podanie kropli znieczulających do worka spojówkowego. Gonioskopia jest obowiązkowym badaniem przy podejrzeniu i monitorowaniu jaskry.BADANIE DNA OKA

Badanie dna oka to jedno z podstawowych badań okulistycznych, którego celem jest ocena stanu narządu wzroku. Badanie tylnego odcinka oka odbywa się najczęściej za pomocą oftlamoskopu( wziernika ocznego). Badanie to służy do dokładnej oceny ciała szklistego, siatkówki, naczyń krwionośnych, tarczy nerwu wzrokowego oraz plamki żółtej. W naszej przychodni badanie wykonywane jest 2 metodami: bezpośrednią i pośrednią.

  • Metoda bezpośrednia-badanie wykonywane jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu( ciemni). Lekarz trzymając wziernik przed własnym okiem zbliża go do oka chorego. Na polecenie lekarza pacjent patrzy się w różnych kierunkach, tak aby było można ocenić żądane miejsce dna oka.

  • Metoda pośrednia- badanie przeprowadza się przy użyciu soczewki skupiającej o dużej sile, którą lekarz trzyma przed okiem pacjenta w odległości jej ogniskowej. Lekarz obserwuje obraz odwrócony i powiększony, który powstaje w płaszczyźnie soczewki trzymanej przed okiem badanego.

TONOMETRIĘ BEZKONTAKOWĄ

Tonometria bezkontaktowa jest badaniem polegającym na pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego. Prawidłowo ciśnienie wewnątrz gałki ocznej powinno mieścić się w granicach 10-21 mmHg. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe to najważniejszy czynnik ryzyka jaskry – choroby prowadzącej do zniszczenia nerwu wzrokowego. Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty. Dlatego po ukończeniu 40 lat każda osoba zgłaszająca się do okulisty powinna mieć wykonaną tonometrię. Obecnie stosowane są 3 sposoby pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Tonometria bezdotykowa
to odmiana tonometrii aplanacyjnej, opierająca się na tej samej regule fizycznej. Tu jednak do spłaszczania rogówki wykorzystuje się podmuch powietrza (air puff). Ponieważ z powierzchnią oka nie kontaktuje się żadne ciało obce (dlatego bezdotykowa), znieczulenie nie jest konieczne. Badanie również przeprowadza się na siedząco po oparciu czoła o specjalną podpórkę. Niestety gwałtowny podmuch powietrza może wywoływać u niektórych osób odruchy obronne, powodujące zafałszowanie pomiaru. Dlatego tonometrii bezkontaktowej nie poleca się do diagnostyki jaskry oraz kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych na jaskrę. W tym przypadku stosuje się dokładniejszą tonometrię aplanacyjną.

BADANIE POLA WIDZENIA

Pole widzenia odzwierciedla czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:
● jaskra
● zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego
● odwarstwienie siatkówki
● guzy ośrodkowego układu nerwowego
Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych prze włókna wzrokowe nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia . Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonane 2-3 razy w roku w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.
Specjalny program "blue on yellow" (
badanie za pomocą niebieskiego bodźca na żółtym tle) pozwala na wczesne wykrycie ubytków jaskrowych w polu widzenia.

BADANIE  OCT- OPTYCZNĄ KOHERENTNĄ TOMOGRAFIĘ

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak na przykład: siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego czy rogówka. Badanie to jest wykorzystywane we wczesnej diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmiany cukrzycowe w siatkówce oka, otwór w plamce, obrzęk plamki czy nowotwory oka. Schorzenia te mogą nieuchronnie prowadzić do utraty wzroku, stąd tak ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka. OCT jest to specjalistyczne badanie polegające na wykorzystaniu promienia świetlnego i zaawansowanej techniki jego analizy do obrazowania i pomiaru tkanek oka. Tomograf pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnych przekrojów oka. Obrazy te umożliwiają odpowiednio wyszkolonemu okuliście ocenę tkanek oka tak jakby oglądał je pod mikroskopem. W ten sposób można szczegółowo oceniać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan nerwu wzrokowego oraz oceniać przedni odcinek gałki ocznej (między innymi rogówkę lub przednią komorę oka). Wynik badania pozwala przykładowo na lepszą ocenę siatkówki w przebiegu cukrzycy lub ocenę stopnia zaawansowania jaskry.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego